ČAKALNA LISTA ZA MESEC SEPTEMBER 2022

ZELENO OZNAČENE VRSTICE PREDSTAVLJAJO OTROKE, KI V MESECU SEPTEMBRU 2022 ŠE NE IZPOLNJUJEJO STAROSTNEGA POGOJA ZA VKLJUČITEV.

Dostopnost