UKINITEV KARANTENE:

Na podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje se bolezen covid-19 ne šteje več za karantensko bolezen, zato je z 19. februarjem 2022 karantena na domu ukinjena.

 Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odlok o ukinitvi karanten za osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2. Odlok je stopil v veljavo z 19. 2. 2022. Vsi, ki vam je bilo do 18. 2. 2022 sporočeno, da ste bili v tesnem stiku z okuženo osebo, ostanite doma in ravnajte v skladu z navodili NIJZ za karanteno na domu.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0442?sop=2022-01-0442

 

RAHLJANJE UKREPOV:

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati danes, 21. 2 2022.

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0445

 

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:

  • na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
  • ukinja se samotestiranje, tako za zaposlene kot tudi za otroke.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno okolje.

Ti ukrepi so:

  • higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj,
  • vzdrževanje varnostne razdalje med osebami,
  • Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Še nadalje ni obvezna uporaba zaščitne maske za:
· otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
· vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22).

Dostopnost