Podrobno o dogajanju na naših enotah v  Tednu umetnosti in bogastvo dejavnosti si lahko ogledate v naši novo nastali e-knjigi, za kar gre posebna zahvala strokovnim delavcem, otrokom in vsem sodelujočim.

Obilo užitkov ob ogledu vam želim.

Projekt Tedna Umetnosti v Vrtcu Šentjur je uspešno potekal v vseh 11 enotah našega vrtca. Skozi celoten teden so otroci doživeli preplet umetnosti, narave, kulture in tradicije. Ker gre za preplet področij dejavnosti, otrokom omogoča celostni razvoj. Otroci so se skozi te dejavnosti učili izražati v večih jezik umetnosti, spoštovati in ceniti svoje naravno okolje, ohranjati tradicijo ter sprejemanje različnosti.

Dejavnosti ki so spodbujale umetniški izraz otrok, so vključevale likovno ustvarjanje, ples, glasbo in gledališče … Otroci so imeli priložnost spoznati različne umetniške zvrsti, tehnike in materiale ter. Z visoko notranjo motivacijo in eksperimentiranje so razvijali svojo kreativnost.

V tem tednu smo dali velik poudarek na sodelovanju med otroki, kar je spodbujalo medsebojno komunikacijo in timsko delo. Pripravili smo tudi razstave za širšo javnost, kar je otrokom omogočilo, da so se pokazali in bili ponosni na svoje ustvarjalno delo. S tem pa so krepili tudi svojo samozavest.

Zavedamo se, kako pomembna je umetnosti pri razvijanju otrokovega kritičnega mišljenja, domišljije in izražanja. Otroci so se skozi umetnost učili opazovati, razmišljati kreativno ter izražati sebe na edinstven način.

Pomembna vloga je v tem tednu pripadala tudi ustvarjanju v naravi. Otroci so imeli priložnost izkusiti neposredno povezavo med umetnostjo in naravo ter raziskovati ustvarjanje v naravnem okolju. Sprehod po gozdu, cvetočem travniku ali ob potoku je otrokom omogočil, da najdejo navdih v lepoti narave, ki nas obkroža. Tovrstno ustvarjanje je spodbujalo in razvijalo njihovo estetsko zaznavanje. Učili so se ustaviti in opazovati teksture, barve in oblike, z vsemi svojimi čutili ter jih prenašati na svoje stvaritve. Vzporedno pa so nezavedno odkrivali pomembnosti ohranjanja in varovanja naravnega okolja. Ustvarjanje v naravi je otrokom nudilo tudi priložnost za igro in sprostitev. Skozi ta proces so spoznavali naravne elemente, se učili o rastlinah, živalih ter se tako povezali z naravo na poseben in pristen način. Otroci so se ob tem razvijali na številnih področjih, kar bo gotovo pozitivno vplivalo na njihov nadaljnji razvoj.

Poleg narave je bil poudarek tudi na kulturi in tradiciji naših krajev. Otroci so se skozi umetnost in ustvarjanje seznanjali s kulturno dediščino, se s tem so se povezovali s preteklostjo in ozaveščali pomembnost ohranjanja in spoštovanja le te. Projekt Tedna umetnosti v Vrtcu Šentjur je tako pustil trajen pečat na otrocih, ki so se skozi izkušnje razvijali na umetniškem področju. Spodbujanje kreativnosti in umetniškega izražanja bo zagotovo prispevalo k njihovemu nadaljnjemu razvoju in jih opremilo s pomembnimi veščinami za prihodnost.

Vesna Tofant, pom. ravnat., dipl. vzg.

»Umetnost je most med dušo posameznika in svetom, ki nas obdaja.

Skozi umetnost izražamo svojo edinstvenost in občutke ter povezujemo ljudi na globlji ravni.« 

Jane Smith

Dostopnost