V četrtek 30. 9. 2021 smo v vrtcu Šentjur, enoti Slivnica sadili drevo kostanj, nam ga je podarila družba za prodajo in razrez lesa Montpreis Gospa Saša Aleksandra Robič, ki prihaja iz podjetja Montpreist nam je pomagala pri sami saditvi drevesa. Potek saditve je spremljala tudi gospa Silva Koželj podžupanja Občine Šentjur.

                                     

Pomoč otrok pri pripravi pripomočkov za sajenje in samega drevesa – kostanja.

Poslušanje pravljice z vsebino, kaj vse nam nudi gozd in kako zanj skrbeti. Sodelovanje otrok v diskusiji (podajnje svojega mnenja in razmišljanja).

Pričetek saditve.

Najprej smo fino zemljo pretresli v vedra.

V predhodno izkopano jamo smo nasipali fino zemljo …

…pri tem smo pomagali vsi otroci in vzgojiteljici

Ko je bilo v izkopani jami nasute dovolj fine zemlje, smo vanjo položili drevo kostanj. Poleg drevesa smo pritrdili v zemljo palico, ki bo kostanju nudila oporo ob rasti. Kostanj smo z vrvico pritrdili na palico.

Kostanj smo zasipali še z zemljo, ki je bila predhodno izkopana iz jame.

Za konec smo zemljo poteptali in utrdili z nogami. Tako smo uspešno zaključili saditev kostanja. Kostanj smo naslednji dan
poimenovali z imenom po izboru otrok – TIKI. Kostanj bomo zdaj mesečno spremljali. Njegovo rast, spreminjanje v letnih
časih,… in ga skrbno zalivali dokler se ne okrepi.

Pripravili: Špela Smuk in Karmen Jevšnik z otroki skupine 4 – 6 let

Dostopnost